Privacy policy

Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av Bouvin Skincare [de Bouvengne AB Org.nr: 556990-6133] används endast för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom Bouvin Skincare sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning (EU) 2016/279, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Vi behandlar dina personuppgifter vid förfrågningar, bokningar och utförande av de tjänster Bouvin Skincare erbjuder, vid användning av denna webbplats och Bouvin Skincares övriga digitala kanaler samt övriga kanaler. De vägledande principerna för vårt arbete är:

  • Vi samlar enbart in de personuppgifter vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster och bedriva vår verksamhet.
  • Vi använder bara de insamlade personuppgifterna för det syfte det samlats in för.
  • Vi tar bort de personuppgifter vi inte längre behöver.
  • Vi eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd.


Utöver dessa punkter tillämpar vi även full sekretess och tystnadsplikt.

Vad är personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter om de kan kopplas till en person.

VAD INNEBÄR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFT?

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Bouvin Skincare [de Bouvengne AB Org.nr: 556990-6133], med adress Strindbergsgatan 48, 115 31 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Användning av personuppgifter

Vi garanterar att inga uppgifter om dig kommer säljas vidare eller lämnas till tredje part om vi inte har fått ditt tillstånd eller är tvungna att göra detta enligt lag.

Bouvin Skincare hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, vilket innebär att du har rätt att få den information om dig som finns registrerad hos oss. Begäran kan göras skriftligen via mail eva@bouvinskincare.se

Insamling & bevarande av personuppgifter

När du tar kontakt med oss via kundservicefunktioner, till exempel i samband med att du gör en bokning eller en förfrågan, kommer dina kontaktuppgifter samt ärendeinformation att behandlas av oss.

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra Bouvin Skincare rättsliga skyldigheter.

De uppgifter vi samlar in och bevarar i våra register är telefonnummer och namn.

Via BOKA DIREKT- systemet finns även mailadress, telefonnummer samt namn sparat. 

Webbplatsbesökare

På samma sätt som de flesta webbplatsvärdar samlar bouvinskincare.se in information som inte är personligt identifierbar av det slag som webbläsarprogram och servrar normalt gör tillgänglig, såsom typen av webbläsare, inställningar om önskat språk, refererande webbsida samt datum och tid för varje besökares begäran. Syftet hos bouvinskincare.se med insamlingen av ej personligt identifierbar information är att bättre förstå hur besökarna till bouvinskincare.se använder dess webbplats.

bouvinskincare.se samlar även in information som eventuellt kan identifiera vissa personer, såsom IP-adresser (internet protocol). Dock använder inte bouvinskincare.se denna information till att identifiera besökare och lämnar inte heller ut informationen till andra.

Cookies

VAD ÄR COOKIES OCH HUR ANVÄNDER VI DET?

bouvinskincare.se samlar automatiskt in information om hur du använder vår webbplats med hjälp av Cookies. Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. Detta för att samla in internetloggar av standardtyp och information om användares beteende. Denna information används för att spåra besökarnas användning av webbplatsen och för att sammanställa statistiska rapporter om aktivitet på webbplatsen. På bouvinskincare.se använder vi följande cookies:

1) Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).

2) Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).

3) Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).

4) Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics).

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster.

VAD ÄR COOKIES OCH HUR ANVÄNDER VI DET?

Kontakta oss genom att skicka e-post till eva@bouvinskincare.se om du har några frågor kring vår integritetspolicy eller vilken information vi har om dig.